Rafaelgroep: brieven en gespreksgroep

Rafaelgroep
Als parochie vinden we het heel belangrijk om contact te houden met mensen die door de dood hun dierbare moeten missen: hun partner of kind, een vader of moeder, broer of zus. De werkgroep die deze bijzondere taak behartigt, draagt de naam Rafaelgroep. In de Bijbel wordt Rafael genoemd als een van de aartsengelen. Zijn naam betekent God zal troosten en het is dan ook zijn taak om mensen tijdens verdrietige perioden in het leven bij te staan. De Rafaelgroep doet dat door middel van het brievenproject en een gespreksgroep voor lotgenoten.

Het brievenproject
Na het afscheid van een dierbare ontvangt de nabestaande partner (of een andere nabestaande die dit op prijs stelt) gedurende een periode van twee jaar een reeks brieven. Deze brieven zijn geschreven door mensen die zelf hebben ervaren wat het betekent een man of vrouw door de dood te moeten missen. De brieven beschrijven het gemis, de emoties die kunnen opspelen, het rouwproces waar je doorheen moet, hoe zeer het verlies van een dierbare je leven overhoop haalt.
De Rafaelgroep stuurt de brieven naar de nabestaanden die - omdat er een kerkelijke uitvaart is geweest - bij de parochie bekend zijn. Is er geen kerkelijke uitvaart geweest maar wilt u als nabestaande de brieven ook ontvangen, neemt u dan contact op met het Centraal Secretariaat, tel. 0481-451371 (keuze 1) of per e-mail
secretariaat@parochiedelevensbron.nl
dan krijgt u de brieven toegestuurd.

Rafael-gespreksgroep
Wanneer je een dierbare hebt verloren, kan er veel troost uitgaan van een gesprek met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je ontmoet elkaar als lotgenoten die eveneens met een leegte in hun leven geconfronteerd worden en weten wat troostend is, namelijk contact van mens tot mens. Een van de deelneemsters aan de groep verwoordde het zo: ‘Het voelde als een warme deken, iedere keer als ik binnenkwam, verwelkomd werd en aandacht kreeg. Saamhorigheid, open naar elkaar en vertrouwen, een ervaring die me altijd bij zal blijven. Ik had zo mijn twijfels toen ik eraan begon, maar ik kan nu zeggen: het is het beste wat me is overkomen sinds de dood van mijn man.’

In onze parochies start ook dit jaar in oktober de Rafaëlgroep. Deze gespreksgroep richt zich met name op mensen die ongeveer een jaar of langer geleden een dierbare hebben verloren en die graag met lotgenoten hun gevoelens en ervaringen willen delen. De acht gesprekken rond een bepaald thema vinden plaats onder begeleiding. Deelname aan alle acht bijeenkomsten is gewenst. De afgelopen jaren is er meer en meer samenwerking gegroeid tussen de R.K. parochies De Levensbron en Sint Benedictus; vandaar dat de gespreksgroep wordt aangeboden op twee verschillende locaties.

Op maandagavonden van 19.00-21.00 uur in De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58 te Elst

2017: 9 en 23 oktober, 6 en 27 november, 18 december,
2018: 8 en 29 januari, 19 februari. Terugkombijeenkomst 14 mei.
Op dinsdagmiddagen van 14.00-16.00 uur in het Parochiecentrum, Markt 7 te Bemmel
2017: 10 en 24 oktober, 7 en 28 november, 19 december
2018: 9 en 30 januari, 20 februari. Terugkombijeenkomst 15 mei.

Begeleiding
Pastor Janine Kallen, Rieki Baptist, Yvonne van Eldonk, Marjolijn Wilting, Berdine de Vos.
Opgave
Vóór 18 september 2017 via het Centraal Secretariaat tel. 0481-451371 (keuze 1),
e-mail secretariaat@parochiedelevensbron.nl

Informatie-avond
Graag informeren wij u nader over deze gespreksgroep en heten u daarom welkom donderdag 14 september 2017 van 19.30 – 20.30 uur in Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58 te Elst. Op deze avond zijn de mensen die de Rafaëlgroep begeleiden aanwezig. Komt u graag in gezelschap van een familielid of bekende, dan is daar natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Integendeel! Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. Wij hopen op een fijne avond met elkaar!

Opgave Informatieavond
Graag vóór 14 september 2016 bij Centraal Secretariaat parochie De Levensbron, Markt 7, 6681 AE Bemmel
e-mail secretariaat@parochiedelevensbron.nl tel. 0481-451371 (keuze 1)