Eerste Communie

Als je de Eerste Communie doet,
mag je voor de eerste keer het sacrament van de Eucharistie ontvangen.
Je mag met de grote mensen samen aan tafel gaan,
zoals Jezus deed met Zijn vrienden bij het Laatste Avondmaal.
Jezus heeft ons geleerd
dat het leven goed wordt wanneer wij het leven delen.
Samen spelen, samen delen, samen bidden, samen eten.
Soms is dat best moeilijk.
Door met elkaar Brood en Wijn te delen, telkens weer,
kunnen wij elkaar helpen om Jezus' voorbeeld te volgen.

Aanmelding voor de Eerste Communie
De voorbereiding op de Eerste Communie is bedoeld voor kinderen van groep 4 van de basisschool.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u op deze website (onder Aanbod) en via parochieblad de 7sprong geïnformeerd over de inschrijving, de ouderavonden en de start van de voorbereiding van de kinderen op de Eerste Communie.