Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans een tussenbalans


Sinds jaar en dag wordt in januari Actie Kerkbalans georganiseerd.
Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor Parochie de Levensbron. Sinds een aantal jaren draait de parochie met een negatieve exploitatierekening. Dit komt door meerdere factoren.
Helaas is de opbrengst van Actie Kerkbalans de laatste jaren sterk afgenomen. Gemiddeld is de opbrengst 2015 met bijna 40% afgenomen ten opzichte van 2011. Haalderen en Doornenburg laten een nog slechter beeld zien.

Traditiegetrouw ligt het zwaartepunt van de ontvangsten in het eerste halfjaar dus de verwachting is dat de opbrengst in 2016 minder zal zijn dan in 2015.
De verwachting is dat het exploitatieresultaat voor 2016 negatief zal uitkomen (160.000 negatief).
Daarom nodigt het parochiebestuur iedereen nogmaals uit zijn of haar bijdrage voor de parochie en haar pastorale zorg te doen of te verruimen. Iedere gift is van harte welkom!

NB. Sinds 2014 zijn de regels voor een fiscale aftrekbaarheid verruimd. Onder voorwaarden is de volledige gift die gedaan wordt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester via het secretariaat: secretariaat@parochiedelevensbron.nl of 0481-45 13 71 (keuze 1).