Actie Kerkbalans 2017


De kerk wil graag de mensen verbinden in blijde dagen en in minder mooie dagen. Met zingeving, troost en richting. Dit beschouwt de Kerk als haar hoofdtaak.

Met het motto: Mijn Kerk verbindt wordt ook in 2017 de actie Kerkbalans gehouden. De actie zal worden gehouden van 21 januari tot en met 5 februari 2017. Een vaste groep vrijwilligers staat ieder jaar klaar om Actie Kerkbalans tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Het parochiebestuur is deze vrijwilligers onverminderd dankbaar voor hun inzet!

Zoals bekend zijn begin in 2015 parochiekerken gesloten voor de reguliere weekendvieringen.
Dit verandert echter niets aan de missie van parochie de Levensbron:
Pastorale zorg bieden in alle 7 geloofsgemeenschappen.
Bovendien heeft de parochie nog steeds de financiële zorg voor deze kerken tot herbestemming is gerealiseerd. (Behalve de kerk van Bemmel).
Hoe houden wij nu onze financiële situatie gezond, zodat we ons kunnen blijven concentreren op wat echt belangrijk voor ons is?
Voor een langdurig gezonde bedrijfsvoering moeten de inkomsten gelijke tred houden met de uitgaven. Niet noodzakelijke uitgaven moeten worden geschrapt. We willen ons blijvend kunnen focussen op wat wij zien als onze kerntaken.

Met de actie Kerkbalans proberen we ook onze inkomstenkant op peil te houden. Om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is, rekenen we op uw betrokkenheid. Uw bijdrage tot het behoud van de geloofsgemeenschap is zeer welkom.
De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de uitgaven van De Levensbron: de personeelskosten en alle pastorale dienstverlening , het onderhoud van de gebouwen en kerkhoven, maar ook de energiekosten.
Hiermee kunnen we de geloofsgemeenschappen in onze parochie levendig houden en kunnen wij u van harte welkom blijven heten.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

Alvast dank voor uw gewaardeerde bijdrage.


Wist u dat uw bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is bij uw aangifte inkomstenbelasting? Raadpleeg hiervoor ook deze website.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact op nemen met onze penningmeester via het secretariaat: secretariaat@parochiedelevensbron.nl of tel. 0481-451371 (keuze 1).

Klik hier om een toelichting op de huidige financiële situatie en de prognoses voor de 2016 te downloaden


.