Parochieblad Aand8cht

Onze parochie heet Sint Benedictus. Die naam is niet zomaar gekozen maar heeft te maken met de geschiedenis van de kerk in de Overbetuwe.

Wie is Sint Benedictus?Benedictus is rond 480 geboren in Nursia, een dorpje in het midden van Italië, dat nu Norcia heet. Zijn ouders waren rijk en konden het zich permitteren hun zoon een goede opleiding te geven. Toen hij 14 jaar was, stuurden zij hem naar Rome om daar te gaan studeren. Maar Benedictus had andere plannen. Hij voelde zich niet thuis in de grote stad waar alles draaide om luxe, geld en aanzien. Hij wilde monnik worden, eenvoudig en in stilte gaan leven, toegewijd aan God.

Hij vertrok uit Rome en trok zich terug in de bergen. Daar woonde hij drie jaar als kluizenaar in een grot. Al gauw bleek dat er ook andere jongeren belangstelling hadden voor zijn manier van leven. Zij sloten zich bij hem aan en kwamen bij hem wonen om van hem te leren en net zo te leven als hij.
Benedictus besloot daarom een aantal kloosters te stichten, waar de monniken konden wonen, werken en samenleven.
Ook schreef hij een boek: De Regel van Benedictus. Hij beschrijft hierin hoe een monnik kan leven volgens een tijdschema van 8 uur werken, 8 uur bidden en 8 uur rusten.

De monniken deden allerlei werk. In het huishouden, in de keuken, in de tuin, als onderwijzer of als ambachtsman. Benedictus vond het belangrijk dat de monniken zoveel mogelijk zelf voor hun levensonderhoud zorgden. ‘Al het werk is even belangrijk’ schrijft hij in zijn boek. ‘Of je nu aardappels schilt, brood bakt, in de moestuin werkt, onderwijs geeft of de abt bent (= het hoofd van het klooster), ieder werk telt en moet gedaan. ‘Wát je doet is niet zo belangrijk’ schrijft Benedictus, ‘waar het om gaat is dat je alles met aandacht doet en tot eer aan God.’

Benedictus is waarschijnlijk rond 550 gestorven. Sindsdien zijn in heel Europa kloosters gesticht waar de broeders en zusters leven naar de Regel van Benedictus.

Benedictus van Nursia wordt beschouwd als de vader van het kloosterleven in de Latijnse Kerk (= de kerk van Rome). Hij is een van de patroonheiligen van Europa.

Kijk hier voor de Aand8cht