Ik wil mijn kind laten dopen

Als je ’s morgens opstaat en je hebt je gewassen, kun je de dag beginnen. Met het doopwater is het een beetje hetzelfde. Het maakt je wakker. Je begint je levensweg met God. Het water van de doop herinnert aan God die de Bron is van alles wat leeft. Het is een teken van Gods zorg voor ieder mensenkind. 

Een nieuw geboren kindje doet je vertederd glimlachen. Vol verwondering en dankbaarheid buigen ouders, grootouders en familieleden zich over het wiegje. Het nieuwe leven is broos en kwetsbaar, maar tegelijkertijd vol belofte voor de toekomst! Een pasgeboren mensenkind roept als vanzelf vragen op over het wonder van ons bestaan. Nieuw leven kan zo het besef wakker maken van Gods bestaan. Voor christenen symboliseert de doop een viering van het geheim van het leven dat zijn oorsprong en betekenis vindt bij God. De Doop is het geboren worden in het geloof. Het is een eerste ontmoeting met Jezus Christus die ons God wil doen kennen. Door je kindje te laten dopen zet je als ouders de eerste stap op het begeleiden van je kind op de weg van geloven en beloof je dat je je kind opvoedt met het verhaal van God en de mensen. 
Hoe gebeurt het dopen? 
Door het sacrament van de Doop wordt je kindje opgenomen in de geloofsgemeenschap en daarmee lid van de Kerk. Daarom worden er gewoonlijk een aantal kinderen tegelijk gedoopt. De Doop is een moment waarop je dankbaarheid en verwondering over het nieuwe leven deelt en uitspreekt samen met andere ouders, in het bijzijn van degene die je lief zijn en mensen van de geloofsgemeenschap. 
Doopvieringen en voorbereiding 
Zoals vastgesteld is in het beleidsplan van onze parochie, worden met ingang van 1 september 2015 alle doopvieringen geconcentreerd in de St. Werenfriduskerk te Elst, het eucharistisch centrum. We gaan dit doen omdat we als pastoraal team een aantal activiteiten in onze parochie willen concentreren, met name die activiteiten die betrekking hebben op kinderen en jongeren. Al sinds enige jaren zijn de vormselactiviteiten geconcentreerd en met ingang van het schooljaar 2016-2017 gaat dit ook gebeuren met de Eerste Heilige Communie. En dus ook met de doopvieringen. Zo hopen we dat jonge gezinnen vertrouwd raken met de kerk in Elst en daar ook elkaar kunnen ontmoeten tijdens die activiteiten en de gezinsvieringen. Elke eerste en derde zondag van de maand wordt er een doopviering gepland in Elst. Eveneens gaan we meer aandacht besteden aan de doopvoorbereiding en zullen alle dopelingen tijdens een terugkomviering een aandenken krijgen. Ook wordt geïnvesteerd in een ‘naprogramma’ voor ouders van jonge kinderen, dat hen helpt om dat wat zij geloven handen en voeten te geven in hun (gezins)leven. De vermindering van het aantal dopelingen is een andere reden om doopouders zoveel mogelijk samen te brengen op één plaats. Bovendien merken we dat er met name in de nieuwbouw steeds meer ouders zijn die zich qua kerkelijk leven minder hechten aan hun woonplaats, omdat ze er geen geschiedenis hebben: zij zijn daarom graag bereid te reizen naar een andere plek, als daar iets voor kinderen en ouders te doen is. Wij begrijpen echter heel goed dat er ook ouders zijn die graag hun kind hadden laten dopen in de eigen vertrouwde kerk van hun woonplaats. Maar als we een gemeenschap met toekomst willen zijn, moeten we de krachten bundelen en investeren in een geloofsgemeenschap waar vitaliteit en dus toekomst in zit. Graag een mail naar het secretariaat (secretariaat@stbenedictus.nl) en u krijgt het juiste doopformulier.