Ik wil dit jaar het Vormsel doen

Vormselproject 2016-2017
De voorbereiding op het Vormsel is bedoeld voor leerlingen van de brugklas of de eerste klas van de middelbare school en gebeurt gezamenlijk voor de vormelingen van parochie De Levensbron en parochie Sint Benedictus. De voorbereiding begint na de herfstvakantie en bestaat uit een gezamenlijk weekend en een aantal bijeenkomsten. Na de toediening van het sacrament van het H. Vormsel sluiten we af met een uitstapje. Voor een belangrijk deel wordt gewerkt in kleine groepjes onder leiding van de werkgroepleden.

Het vormsel zal op 4 juni 2017 worden toegediend. Op 8 november is de groep begonnen aan haar voorbereiding. De inschrijving is inmiddels gesloten.De begeleiding van de voorbereiding op het Vormsel is in handen van
Margreet Sanders, pastoraal werker,
margreetsanders@hotmail.com tel. 06-2353 5269