Jongerenactiviteiten vanaf 16 jaar

De Nederlandse Kerk heeft een grote toekomst voor zich. En die toekomst kan alleen maar op jullie steunen. Jullie zijn de Kerk van morgen. Met deze woorden opende paus Johannes Paulus II, patroon van jonge katholieken, zijn toespraak aan de jongeren bij zijn bezoek aan Nederland.

JPII
In januari 2016 is de jongerengroep JPII van de parochies De Levensbron en St. Benedictus opgericht. Wij richten ons op jongeren en jongvolwassenen van 16 tot ongeveer 30 jaar. Met enige regelmaat organiseren wij een leuke of leerzame activiteit. Een aantal activiteiten vinden plaats op zondagmiddagen in Ontmoetingscentrum De Hoeksteen in Elst, Prinses Irenestraat 58 (achter de Sint Werenfriduskerk). We beginnen rond 12.00 uur na afloop van de zondagsmis. Je bent van harte welkom.

Contact
In verband met organisatie en inkopen is het handig als je je van tevoren even bij ons aanmeldt via jpii.betuwe@gmail.com.


Word ook lid van onze facebookgroep, waar de activiteiten ook staan en waar je je ook kunt opgeven. Misschien kunnen we daar ook wel ideeën uitwisselen over nieuwe activiteiten.
https://www.facebook.com/groups/917377424977703/

PROGRAMMA

Agenda JPII 2017

Vrijdag 3 Maart
Bowlingsuitje RKJ Utrecht
Opgave bij Lisa/Facebook

Zaterdag 4 Maart 20.00 uur
(Maria Geboortekerk, Driel)
Verkiezingsavond (na de Mis van 19.00 uur) Opgeven via Facebook of mail

Woensdag 15 maart 20.00 uur
(De Hoeksteen, Elst)
Infoavond Lourdesreis
17 t/m 22 september

Zaterdag 18 Maart (Amsterdam)
Stille Omgang
Opgeven bij pastor Bulthuis

Zondag 19 Maart 15.30 uur (Walburgiszaal, Arnhem)
Infomiddag Israëlreis
17 t/m 25 Juli
Opgeven via Facebook

Zondag 26 Maart 12.00 uur (De Hoeksteen, Elst)
Lezing over Willibrord door Rik, eventueel spelletje
Opgeven via Facebook of mail

Zondag 9 April
WJD Zeist
Zie ook: http://www.jongaartsbisdom.nl/nws_show.php?id=1200
Opgeven via Facebook of mail

Donderdag 13 April (Leeuwarden)
The Passion
Opgeven bij M. Sanders

Zondag 30 April 12.00 uur (De Hoeksteen, Elst)
Lezing over het nieuwe Onze Vader door
pastor Bulthuis, eventueel spelletje
Opgeven via Facebook of mail


Zondag 7 Mei

RKJ Leiden Volleybal toernooi
Opgeven bij Lisa/Facebook

Zondag 28 Mei 16.00 uur
(St. Willibrorduskerk, Herveld)
Marialof
Opgeven via Facebook of mail

Zondag 18 Juni
Huisense Umdracht
Opgeven via Facebook of mail

Zondag 25 Juni
JEP Slotfeest (Arnhem)

Zaterdag 1 Juli 19.00uur
Afscheidsviering Jongerenkoor Remember Gendt

17 t/m 25 Juli
Israëlreis
Opgave vóór 28 mei via http://vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=1173

9, 10 en 11 Augustus
Fietsbedevaart Kevelaer
Opgeven bij M. Sanders

Dinsdag 15 Augustus 19.00uur (St. Werenfriduskerk, Elst)
Maria Tenhemelopneming
meezingen met projectkoor St. Benedictus

Zaterdag September
Of Bbq Start nieuwe seizoen
Zondag Opgeven bij Esmee
Datum en plaats worden later bepaald